Comitetul director

1. Prof. dr. Nicolae DAMIAN, Președinte
(Profesor și Director la Școala Gimnazială Pufești, Cadru didactic asociat la Univ. București, Facultatea de Pedagogie și Științele Educației, Departamentul Formarea Profesorilor Focșani)

nikudam@yahoo.com

Activitate didactică și științifică: preocupări în domeniul geografiei culturale, geografia economică, istoria geografiei în România, geopolitică, geografia turismului, didactica geografiei; activități de management educațional, educație nonformală (activități extrașcolare).

2. Prof. dr. Răzvan SĂCRIERU Prim-vicepreședinte
(Profesor Liceul de Artă ,,Gheorghe Tattarescu”, Colegiul Național ,,Unirea” Focșani)

sacrieru_razvan@yahoo.com

Activitate didactică și științifică: pregătirea elevilor pentru concursuri de comunicări științifice, cercetări în domeniul geomorfologiei fluviale, dinamica versanților, geoarheologie, istoriei geografiei în România

3. Prof.dr. Alexandra TĂTARU, vicepreședinte
(Profesor la Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau” Focșani)

alexandratataru2009@gmail.com

Activitate didactică și științifică: preocupări în domeniul geografiei umane și economice, geografia turismului, organizarea spațiului, economie generală; coordonator de activități extrașcolare.

4. Prof. Mirela CHIPĂILĂ, secretar
(Profesor la Școala Gimnazială Nr. 3 Focșani)

mirelachipaila@yahoo.com

Activitate didactică și științifică: preocupări în domeniul didacticii geografiei, pregătire elevilor pentru concursuri geografice

5. Conf.univ.dr. Costică NEAGU, membru (cenzor)

cneagu_negrilești@yahoo.com

Activitate didactică și științifică: exeget al operei magistrului geografiei Simion Mehedinți, activități culturale, editor, didactica limbii române.